Et analysekoncept som mindre fødevarevirksomheder eller detailslagteren selv kan håndtere. Det er udgangspunktet i ISOAMKIT-projektet, der vil gennemføre den nødvendige forsknings- og udviklingsindsats, der kræves for at tilbyde et helt nyt analysekoncept. Konceptet vil overflødiggøre indsendelse af prøver til et centralt laboratorium og have tilstrækkelig robusthed og følsomhed til at kunne anvendes af personale på mindre fødevarevirksomheder.  

Projektet er et samarbejde mellem DTU Fødevareinstituttet, DTU Nanotech, Danish Crown, Dansk And og Dianova.  

NaturErhvervsyrelsens støtteordning Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter projektet, der afvikles i perioden 2016-2018. 

 
      DC cmyk 126x15px